1. Yleiset ehdot

HEVOSVOIMA.COM on Arctic Performancen (Y:0931503-3) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Arctic Performancen ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Arctic Performancen välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Arctic Performancella on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Hevosvoima.comin kotisivuilta.
Arctic Performance ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Arctic Performancen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Hevosvoima.com on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Arctic Performance toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Arctic Performancen välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
Asiakkaiden tiedot on tallennettu Arctic Performancen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Arctic Performancella ja sen kanssa samaan yhtiöön kuuluvilla toiminimillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi poikkeuksena viranomaiselle joka virkatehtävissään tutkii rikosta.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä sivuillamme. Klikkaa tästä nähdäksesi rekisteriselosteen.

HEVOSVOIMA.COM-sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. HEVOSVOIMA.COM-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka HEVOSVOIMA.COMin verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa HEVOSVOIMA.COM-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.
Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.
Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Arctic Performance tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.
Arctic Performance pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Arctic Performance ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

4. Toimittaminen

HEVOSVOIMA.COM tarjoaa kattavan kuljetusvalikoiman Matkahuollon palveluin. Lisätietoa toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea verkkosivuiltamme. HEVOSVOIMA.COMin ostoskori huomioi kuljetustarjoukset automaattisesti. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.
Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.

Arctic Performance ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Artic Performancesta riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen postikulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 7 päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei asiakas ole suostunut jälkitoimitukseen Arctic Performancen ehtojen mukaisesti.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät HEVOSVOIMA.COM sivuilta.

6. Palauttaminen

HEVOSVOIMA.COM tarjoaa asiakkailleen 14 päivän palautusoikeuden, mikäli tuote on viallinen. Tuotteet voi palauttaa Matkahuollon maksuttomalla asiakaspalautuksella. HEVOSVOIMA.COM vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta HEVOSVOIMA.COMilta.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Viritysosille on voimassa yleinen 6kk takuu. Mikäli takuu on valmistajan tarjoamana pidempi, neuvomme asiakasta takuuasian hoitamisessa asiakkaan kustannuksella. Takuu evätään, mikäli tuote on avattu tai sitä on muutettu, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu tuotteen avaamisesta vian selvittämiseksi.

Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.
Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. 6kk takuuajan jälkeen ohjaamme sinut ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan / heidän huoltopalveluunsa.

Aiheettoman takuupalautuksen kustannukset peritään kokonaisuudessaan sinulta, jos tuote on toimitettu selvästi aiheetta takuutarkastukseen. Arctic Performance ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Aiheettoman takuutarkastuksen kuluina peritään mahdolliset valmistajalle aiheutuneet kulut ja Arctic Perfomancelle aiheutuneet kustannukset.

Arctic Performance vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta verkkokauppa@hevosvoima.com.

Arctic Performance ei korvaa välillisiä vaurioita.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Arctic Performance pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.
Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen verkkokauppa@hevosvoima.com tai kirjeenä Arctic Performancen postiosoitteeseen. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.
Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Myymälähenkilöstö ei käsittele reklamaatioita.
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Arctic Performancea vastaan joko Arctic Performancen kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Arctic Performancen kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Arctic Performance ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Arctic Performancen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.
Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Arctic Performancen vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.
Arctic Performance pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää Arctic Performancelta.


Arctic Perfirmance ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Arctic Perfirmance ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Arctic Perfirmance sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Arctic Perfirmancen sopimusehtojen kanssa.

Arctic Performance
Pehtoorintie 56
37800 Akaa
Y-tunnus: 0931503-3